Splošni podatki

Splošni Podatki PGD BELA CERKEV:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BELA CERKEV

BELA CERKEV 19
8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE
PGE I. KATEGORIJE 26.02.2013 – OGP ŠMARJEŠKE TOPLICE

D.Š.: 81972130– nismo zavezanci za DDV
M.Š.: 5168082
TRR: SI56 6100 0001 5073 856

Območje Delovanja:

BELA CERKEV,DRAGA,VINJI VRH,HRIB,DRUŽINSKA VAS (spodnja in zgornja), DOLENJE KRONOVO,SELA in GRADENJE

Prejeta odlikovanja:

Gasilsko odlikovanje I. stopnje 24.05.1996
Odlikovanje za posebne zasluge 07.06.2006

Upravni odbor PGD BELA CERKEV v obdobju 2023-2028 šteje 11 članov.
Predsednik: Jernej Prešeren
Poveljnik: Aleksander Pavlič

Temeljni akt vsakega društva v Sloveniji, je STATUT. Zadnji je bil sprejet na občnem zboru 14.1.2012