O društvu

O gasilskem društvu Bela Cerkev

Naše gasilsko društvo je eno izmed najstarejših društev v dolenjski regiji, kar je razvidno iz skromne in pomanjkljive kronike

Ustanovljeno je bilo že leta 1906, vendar so bili brez strehe in orodja. Ustanovni člani so z pomočjo krajanov gradili gasilske domove na treh lokacijah. Obstoječi pa je že na četrti. Prvi gasilski dom je stal pri posestvu Bevc Florjan do leta 1910, drugi je bil postavljen na Lušinatovi njivi v Beli Cerkvi, tretji pa je bil pod Belo Cerkvijo, kjer sedaj teče avtocesta,po domače povedano “Pod Vovkom”.

Leta  1908 so gasilci in krajani kupili novo ročno gasilsko brizgalno in najnujnejše orodje, ki obstaja še danes (le delno) za spomin.

Območje Delovanja:

BELA CERKEV, DRAGA, VINJI VRH, HRIB, spodnja in zgornja DRUŽINSKA VAS, DOLENJE KRONOVO, SELA in GRADENJE.

Prejeta Odlikovanja:

Gasilsko odlikovanje I. stopnje 24.05.1996
Odlikovanje za posebne zasluge 07.06.2006

Upravni odbor PGD BELA CERKEV v obdobju 2023-2028 šteje 11 članov.
Predsednik: Jernej Prešeren
Poveljnik: Aleksander Pavlič

Temeljni akt vsakega društva v Sloveniji, je STATUT. Zadnji je bil sprejet na občnem zboru 14.1.2012