Položajne oznake

Položajne (funkcijske) oznake povedo drugim osebam, kakšno funkcijo druga oseba opravlja v gasilstvu. Funkcijske oznake se nosijo na obeh straneh ovratnika paradne (svečane) uniforme. V gasilstvu se ločita dve osnovni veji vodstva društva.

  1. Poveljstvo: Člani poveljstva so zadolženi za operativno delo
  2. Predsedstvo:Člani predsedstva pretežno skrbijo za posle na področju organizacije gasilstva 

Častni funkciji

Funkcijsko oznako častni poveljnik ali častni predsednik nosi kakndidat, ki je imenovan na pristojnem organu gasilskega društva, gasilske zveze ali gasile zveze Slovenije.

castni predsednik castni poveljnik castni predsednik dru castni poveljnik dru
Častni Predsednik GZ
Častni poveljnik GZ
Častni predsednik društva
Častni poveljnik društva

Mladinske funkkcije

pionir-mladinec
 Pionir, Mladinec

Funkcije v društvu


 clan gas drustva
desetar podpoveljnik vodja enot poveljnik gas drustva
Član Operative
 Desetar
 Podpoveljnik ali Vodja enot PGD
 Poveljnik PGD


 


fu gasilec
clan uo drugih organov pgd podpredsednik tajnik pgd predsednik drustva
Član gasilskega društva
 Član upravnega odbora PGD in drugih voljenih organov v PGD
 Podpredsednik in tajnik PGD
 Predsednik PGD

Občinske funkcije

V primeru, da je neka občina v Sloveniji ustvarila skupno gasilsko zvezo z eno ali večimi občinami, se za odgovorne

poveljnik sektorja obcinski podpoveljnik obcinski poveljnik
Poveljnik sektorja
 Občinski podpoveljnik
 Občinski poveljnik

Funkcije Gasilske zveze

clan poveljstva gz podpoveljnik gas zveze poveljnik gas zveze
Član poveljstva gasilske zveze
 Podpoveljnik gasilske zveze
Poveljnik gasilske zveze


 

clan predsedstva gz drugih organov podpredsednik tajnik gz predsednik gz
Član predsedstva gasilske zveze in drugih voljenih organov
 Podpredsednik in tajnik gasilske zveze
Predsednik gasilske zveze

Funkcije Gasilske zveze slovenije

regijski poveljnik pomocnik poveljnika gzs podpoveljnik gzs poveljnik gzs
Regijski poveljnik in pomočnik poveljnika GZS
 Podpoveljnik gasilske zveze Slovenije
Poveljnik gasilske zveze Slovenije


 

clan predsedstva gzs podpredsednik gzs predsednik gzs
Član predsedstva gasilske zveze Slovenije
 Podpredsednik gasilske zveze Slovenije
Predsednik gasilske zveze zveze slovenije

 

Vremenska napoved
Smarjeske Toplice