Gasilski čini

Mlajši pionir gasilec

Starejši pionir gasilec

Mladinec gasilec

mlajši pionir gasilec starejši pionir gasilec Mladinec gasilec

Stopnje operativnih činov

Operativni čini so čini, ki so pridobljeni na podlagi gasilske izobrazbe.

Gasilec pripravnik

gpripadnik
Po 16 letu starosti lahko prejme član čin pripravnik. med tem časom do 18 leta starosti opravi Osnovni tečaj za gasilca

Gasilec

Gasilec I. stopnje

Gasilec II. stopnje

gasilec gasilec prve stopnje gasilec druge stopnje

Nadaljevalni tečaj za gasilca

opravi gasilec po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju, najkasneje pa v 2 letih

Najmanj 7 let v činu gasilec, oziroma najmanj 1 leto v činu gasilec in opravljen eden izmed tečajev za strojnika, strojnika avtolestve, tehničnega reševalca.

Najmanj 7 let v činu gasilec I. st., oziroma najmanj 3 leta v činu gasilec I. st. in opravljen eden izmed tečajev za reševalca na vodi, bolničarja, potapljača


Višji gasilec

Višji gasilec I. stopnje

Višji gasilec II. stopnje

višji gasilec višji gasilec prve stopnje višji gasilec druge stopnje

Tečaj za vodjo skupine

lahko opravi kandidat, kateri ima najmanj 2 leti aktivnega staža od izpita za nadaljevalni tečaj za gasilca.

Najmanj 7 let v činu VG, oziroma najmanj 3 leta v činu VG in opravljen eden izmed tečajev za orodjarja, vodjo čolna, mentorja mladine I..

Najmanj 5 let v činu VG I.Nižji gasilski častnik

Nižji gasilski častnik I. stopnje

Nižji gasilski častnik II. stopnje

Nižji gasilski častnik Nižji gasilski častnik prve stopnje Nižji gasilski častnik druge stopnje

Tečaj za vodjo enote

lahko opravi kandidat, kateri ima najmanj 2 leti aktivnega staža od izpita za vodjo skupine.

Najmanj 7 let v činu NGČ, oziroma najmanj 3 leta v činu NGČ in opravljen eden izmed tečajev za skrbnika dihalnih zaščitnih naprav, sodnika gasilskih in gasilskošportnih disciplin, vodjo članic.

Najmanj 7 let v činu NGČ I., oziroma najmanj 2 leti v činu NGČ I. in imenovanje za namestnika vodje enote oziroma podpoveljnika PGD I. in II. kategorije.


 

Gasilski častnik

Gasilski častnik I. stopnje

Gasilski častnik II. stopnje

gasilski častnik gasilski častnik prve stopnje gasilski častnik druge stopnje

Tečaj za vodjo enot

lahko opravi kandidat, kateri ima najmanj 2 leti aktivnega staža od izpita za vodjo enote, ali najmanj VI. st splošne izobrazbe, ter 3 leta staža od izpita za gasilca.

Najmanj 7 let v činu GČ, oziroma najmanj 2 leti v činu GČ in tečaj za inštruktorja, oziroma najmanj 2 leti v činu GČ in imenovanje za poveljnika gasilske enote I. in II. kategorije.

Najmanj 5 let v činu GČ I.


 

Višji gasilski častnik

Višji gasilski častnik I. stopnje

Višji gasilski častnik II. stopnje

Višji gasilski častnik Višji gasilski častnik prve stopnje Višji gasilski častnik druge stopnje

Tečaj za člana višjega poveljstva

Najmanj 5 let v činu VGČ, oziroma 3 leta v činu VGČ in imenovanje za poveljnika GZ.

Najmanj 5 let v činu VGČ I.


 

Visoki gasilski častnik

Visoki gasilski častnik I. stopnje

Visoki gasilski častnik II. stopnje

visoki gasilski častnik visoki gasilski častnik prve stopnje visoki gasilski častnik druge stopnje

Tečaj za gasilske vodje v regiji in državi

Najmanj 5 let v činu VKGČ, oziroma 3 leta v činu VKGČ in imenovanje za namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika GZS.

Najmanj 5 let v činu VKGČ I., oziroma 3 leta v činu VKGČ I. in imenovanje za poveljnika GZS.

Stopnje organizacijskih činov

Višji gasilski častnik organizacijske smeri

Višji gasilski častnik I. stopnje organizacijske smeri

Višji gasilski častnik II. stopnje organizacijske smeri

Višji gasilski častnik Višji gasilski častnik prve stopnje Višji gasilski častnik druge stopnje

Tečaj za višjega strokovnega svetovalca.

Najmanj 5 let v činu VGČ ORG

Najmanj 5 let v činu VGČ ORG I.


 

Visoki gasilski častnik organizacijske smeri

Visoki gasilski častnik I. stopnje organizacijske smeri

Visoki gasilski častnik II. stopnje organizacijske smeri

visoki gasilski častnik organizacijske smeri visoki gasilski častnik prve stopnje organizacijske smeri visoki gasilski častnik druge stopnje organizacijske smeri
 

Najmanj 5 let v činu VKGČ ORG

Najmanj 5 let v činu VKGČ ORG I.

 

Vremenska napoved
Smarjeske Toplice