Organi društva

ORGANIZACIJSKE FUNKCIJE PGD BELA CERKEV:

Upravni odbor PGD BELA CERKEV v obdobju 2018-2023 šteje 11 članov

 

SLAVKO HRIBAR   - predsednik PGD

BARBARA PETERLIN podpredsednik društva

ALEKSANDER PAVLIČ-poveljnik PGD

JERNEJ PREŠEREN–namestnik predsednika PGD

JANJA KOPINA–tajnik PGD

KRISTINA VIDIC-blagajnik PGD

BOŠTJAN PETERLIN-član UO PGD

VLADKA GAZVODA-član UO PGD-predsednik komisije za članice

BARBARA PETERLIN-predsednik komisije za mladino

ANTON LAVRIČ-član UO PGD

MATJAŽ PETERLIN-član UO PGD-gospodar društva

VINKO BOBIČ-član UO PGD-predsednik komisije za veterane

 

NADZORNI ODBOR PGD BELA CERKEV:

JOŽEF KOČEVAR-predsednik NO

PETER MEDLE-član NO

ALOJZ PAJEK-član NO

 

KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA PGD BELA CERKEV:

JANEZ PETERLIN–predsednik

VINKO BOBIČ-član

ZVONE ŽIBERT-član

 

OPERATIVNE FUNKCIJE PGD BELA CERKEV:

ALEKSANDER PAVLIČ-poveljnik PGD

JANEZ PETERLIN-podpoveljnik PGD

ZVONE ŽIBERT-podpoveljnik PGD

Vremenska napoved
Smarjeske Toplice