110 let PGD Bela Cerkev

Prostovoljno gasilsko društvo Bela Cerkev je minulo soboto, 9. julija, praznovalo 110-letnico delovanja in visoki jubilej obeležilo tudi s prevzemom novega gasilskega vozila, kombija za prevoz moštva, ki ima tudi osnovno opremo za gašenje in priključek za prikolico. Z nadgradnjo vred je stal okoli 40 tisoč evrov, polovico je dala občina, ostalo pa so prostovoljni prispevki občanov in donatorjev.

 

 

 

Vir: https://www.lokalno.si/2016/07/16/159157/aktualno/FOTO_110_let_PGD_Bela_Cerkev/

Voščilo

Vabilo

Prostovoljno gasilsko društvo BELA CERKEVsklicuje redni letni občni zbor, kibo v soboto,10. januarja 2015 ob 18. uri v prostorih gasilskega doma v BELI CERKVI !

PREDLAGAMO NASLEDNJI DNEVNI RED:

1. Otvoritev občnega zbora ,pozdrav in izvolitev organov zbora(delovnega predsedstva,verifikacijske komisije,zapisnikarja in dveh overovateljev)

2. Poročila o delu:

a.)predsednika upravnega odbora

b.)operative-poveljnika

c.)blagajnika

d.)komisij za mladino ,članice in veterane

 f.)nadzornega odbora

g.)verifikacijske komisije

3. Razprava o poročilih in sprejem poročil

4. Sprejem finančnega poročila in zaključnega računa

5. Program dela za leto 2015 ovrednoten z finančnim planom

6. Pozdrav gostov

7. Izvolitev delegata za skupščino GZ

8. Podelitev jubilejnih značk in priznanj

9. Razno                                       

                                                   OBVESTILO

Kdor ima paradno uniformo,naj jo obvezno obleče za občni zbor!

Spletna stran PGD: www.pgdbelacerkev.si

                                              N A   P O M O Č !

Vremenska napoved
Smarjeske Toplice